HomeNET

Предлагаме високоскоростен достъп до интернет с гарантирани параметри. Услугите за крайни потребители в град Стара Загора се предлагат по вече изградена кабелна мрежа или при липса на такава се използва безжично AirMax оборудване.

За всички други населени места с вече изградена мрежа на HomeNET се използва безжично AirMax оборудване.

Услугата предлагана от HomeNET "Достъп до интернет" е без обвързващ договор.

Без скрити условия.

Без ограниченя по трафик и обем на "download" или "upload".

Не се налага използване на телефонна линия, кабелна телевизия или мобилен оператор, инсталацията се извършва от наш екип с наш кабел.

Инсталационна такса: 0 лв. Срок на свързване - 2 дни.

Всички цени са с включен ДДС.