КАРТА НА ПОКРИТИЕТО

map


Градове с покритие на HomeNET


гр. Стара Загора
гр. Тополовград
гр. Елхово

Села с покритие на HomeNET


с. Боздуганово
с. Бял Кладенец
с. Г. Манастир
с. Ген. Тошево
с. Добрич
с. Дядово
с. Езеро
с. Еленово
с. Загорето
с. Землен
с. Златари
с. Изгрев
с. Коларово
с. Кортен
с. М. Манастир
с. Маца
с. Меден Кладенец
с. Межда
с. Миладиновци
с. Млекарево
с. Новоселец
с. Овчи Кладенец
с. Пет Могили
с. Пчела
с. Радево
с. Радецки
с. Савино
с. Скалица
с. Сокол
с. Трънково
с. Чукарово