ЦЕНИ

Предоставяне на услуга достъп до интернет за град Стара Загора

Скорост 54 Мегабита на цена от 7,99 лв/месец

Предоставяне на услуга достъп до интернет за град Елхово и град Тополовград

Скорост 25 Мегабита на цена от 15 лв/месец

Предоставяне на услуга достъп до интернет за всички други населени места

Скорост 20 Мегабита на цена от 20 лв/месец