Изграждане на видеонаблюдение

За изграждане на системи за видеонаблюдение се използват оборудване на UBIQUITY.

Използват се IP камери от серията airCam.

Софтуера за наблюдение е AirVision NVR Server, който може да се инсталира на всеки компютър с Windows или Linu. Администраторът има отдалечен достъп до сървъра през всеки уеб браузър от всеки един компютър, който има достъп до интернет.